รับตรง คณะวิทยศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 57

 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 320 คน 
 
เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง  31 มีนาคม 2557