กำหนดการใหม่ รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 57


กำหนดการใหม่  รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  พระจอมเกล้าธนบุรี 57
 ดูจากระเบียบการแล้วคงไม่ร่วมเคลียริงเฮ้าส์ แต่ยังน่าจะตัดสิทธ์แอดมิชชั่น