ค่ายอัจฉริยะ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


จุดประกายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน อบรม 2-4 เม.ย. 2557 ณ  ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  
หน้าเว็บไซต์หลัก http://isscku.tk/