ปรับกำหนดการ รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด และ โควตา 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันฯ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557จากปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม เป็น 27 ธันวาคม 2556  แต่วันประกาศผลสอบสับภาษณ์ จากที่ระเบียบการเก่า  11 กพ 57  ต้องเลื่อนไปไกลถึง 15 พค 57 เลยครับ หลังจากได้รอติดตามข่าวเลื่อนรับตรงกันได้เลย T__T

แจ้งด่วน++++
ประกาศ
 
ปรับวัน/เดือน/ปี ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557
----------------
ปรับวัน/เดือน/ปี ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557
----------------