ค่ายวิศวะ " PLOT Graph #10 มศว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญน้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็น "วิศวกร"มาเห็น มารู้จัก คำว่า "วิศวกรรมศาสตร์" ให้มากขึ้นโดยพี่ๆ ชาววิศวะ มศว ที่่.... ค่ายวิศวะ " PLOT Graph #10 " (ชื่อเดิม EG Camp)
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/plotgraph10