ค่ายเคยูโลกจิต(วิทยา) ครั้งที่ 6 ของภาควิชาจิตวิทยา เกษตรศาสตร์

"มาแล้วจ้า มาแล้วจ้า กับค่ายเคยูโลกจิต(วิทยา) ครั้งที่ 6 ของภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเร่เข้าม้า เร่เข้ามา เข้ามาสัมผัสศาสตร์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสอย่างศาสตร์จิตวิทยากับพวกเราจัดเพื่อน้องๆม.ปลายหรือเทียบเทjาเท่านั้นนะจ้ะ
สัมผัสกันในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2556
เปิดรับสมัคร 2-19 กันยายน 2556

 
พวกพี่ๆรับรองมาค่ายได้อะไรกว่าที่น้องๆคิดเย้อะะะ (:ถึงบรรทัดนี้ รีบเลย เข้า Facebook Search:เคยูโลกจิต เก๊าจะรอตัวเองอยู่ที่เพจทุกวันเลยน้า แล้ว เจอ กัน ^^"
พบกัน   https://www.facebook.com/pages/