รับตรง คณะแพทยศาสตร์ (ODOD+CPIRD ) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร  14-29 สิงหาคม 2556

ลิงค์สำรอง : http://goo.gl/MJy2Tl
ลิงค์เว็บ : http://www.med.tu.ac.th/