ยอดผู้สมัครรับตรง มศว 7 วัน 13390 คน + 10 อันดับคณะยอดนิยม รับตรง มศว 2556


น้องสามารถเข้าไปเชคยอดรับสมัคร ได้เลยที่
 http://admission.swu.ac.th/static/index_static.php
สาขายอดนิยม เช่น
เภสัชบริบาล 748 คน
พยบาล 740 คน
บัญชี 677 คน
การประถมศึกษา-กศ.บ 601 คน
จิตวิทยา 548 คน