ปฏิทินรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปีการศึกษา 2557


กำหนดการรับตรง มศว 2557
สมัคร            28 พฤษภาคม ถึง 23 กรกฎาคม 2556
สอบข้อเขียน  21 - 22 กันยายน 2556
สอบสัมภาษณ์ 23- 24 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผล     20 ธันวามคม  2556

ระเบียบการคิดว่าน่าจะออกเร็วๆ นี้นะครับ
ตัวอย่างระเบียบการปีก่อน