เวียดนามให้เด็กมัธยมเรียนหลักสูตรธุรกิจรับAECUploadImage
สำนักข่าว VietNamNews  เผยว่ารัฐบาลเวียดนามมุ่งให้เยาวชนของตนประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการเตรียมทำให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือ "Knowledge about Business,"ระหว่างปีค.ศ.2015-16 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพอดี
           ที่ผ่านมาในแต่ละปี 30% ของนักเรียนชาวเวียดนามทั่วประเทศที่จบจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 80% ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มักไม่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่เลือกที่จะออกมาสู่ตลาดการทำงาน หรือไม่ก็สร้างธุรกิจของพวกเขาขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาของเวียดนามจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มหลักสูตรที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจให้กับเด็กเหล่านี้ เพื่อสร้างความรู้และทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพให้ประเทศเพิ่มมากขึ้น           
         Nguyen Vinh Hien รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและการฝึกอบรมของเวียดนามกล่าวระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2013 ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลได้ทำโครงการนำร่องเกี่ยวกับหลักสูตรธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 ใน 4 จังหวัด คือ Quang Ngai, Tra Vinh, Binh Phuoc และ Thanh Hoa ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากมาย ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาฯก็มีแผนการที่จะปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในสาขาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะเสนอคอร์สฝึกอบรมบุคลากรผู้สอน รวมทั้งการสร้างความตื่นตัวให้กับเด็กนักเรียนทั่วไปถึงความจำเป็นในการเรียนวิชาการทำธุรกิจนี้
          ในปัจจุบันส่วนใหญ่วิชาเกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนกันในโรงเรียนทั่วประเทศ มักมีเนื้อหาที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าใดนัก เป็นลักษณะของวิชาประกอบพื้น ๆ มากกว่า…

แปล/เรียบเรียงโดย Somkiat Tiantong,แหล่งข่าว VNS