โรงเรีัยนนายเรือเปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร เริ่ม 7 ม.ค.56

UploadImage


โรงเรียนนายเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556
 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 มกราคม 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556
 
สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-14 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 
สอบถามรายละเอียดที่
โรงเรียนนายเรือ โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๘๙๐, ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๘๐ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๓๙๙๐

ข้อมูลการรับสมัคร