รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2556 รอบที่ 2


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษษ 2556 ครั้งที่ 2
รับสมัคร 20 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2556

สาขาที่เปิดรับ
ออกแบบภายใน 4 คน
ออกแบบผลิตภัณฑ์  8 คน
ประยุกตศิลปศึกษา 2 คน
เครื่องเคลือบดินเผา 5คน
ออกแบบเครื่องประดับ   7 คน
ที่  http://www.decentrance.su.ac.th/