กลับมาอีกครั้ง การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7


การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7ชิงถ้วยรางวัลจากฯพณฯ องคมนตรี นาย อำพล เสนาณรงค์

รางวัลที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 12,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 9,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 7,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

การแข่งขัน

แข่งขันเป็นทีมละ 2 คน (โรงเรียนเดียวกันส่งได้มากกว่า 1 ทีม) ต่างโรงเรียนได้

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกีรยติคุณประกาศทุกท่าน

รับสมัคร

วันที่ 15 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 255

ติดต่อ-สอบถาม

โทร:

พี่มิ้ง 080-934-8656 (true)
พี่น้ำ 084-366-6453 (AIS)
หรือที่
https://www.facebook.com/Bottest7
http://bottest.nisit.ku.ac.th