รับตรง ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬาฯ 2556

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอลโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จำนวน 2 คน
คณะครุศาสตร์  จำนวน 3 คน
 
รับสมัคร 26-30 พฤศจิกายน 2556
 
คุณสมบัติ
1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น โอลิมปิก  เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์
3 เป็นนักกีฬายาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมามกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือกีฬานักเรียนนานาชาติ