เปิดบ้าน รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ BMIR OPEN HOUSE 2012


โครงการควบ ตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดงาน “BMIR OPEN HOUSE 2012”
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภายในงานพบกับ
- การแนะนำหลักสูตร BMIR
- การแนะนำการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ และโอกาสการทำงานในอนาคต
- ชีวิตนักศึกษาและการเตรียมตัวก่อนสอบเข้า
-และการตอบข้อสงสัยอีกมากมาย จากคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-613-2304
หรือ e-mail : bmir.thammasat@gmail.com
ดูกำหนดการของงานได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B0HMS_91Kig5aTVFU0JPWEhhbTA/edit
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.polsci.tu.ac.th/bmir
BMIR OPEN HOUSE 2012
Date : Saturday, 3 November 2012
Time : 13.30-16.30
Place : Room 103, Faculty of Political Science, Thammasat University, Tha Prachan Campus
Reservation : bmir.thammasat@gmail.com , Tel : 02-613-2304
“BMIR Open House” offers an opportunity for prospective students to find out more about the BMIR program as well as meet the lecturers, program staff and current students. The program’s academic staff and current student will be there to give a short talk followed by a Q&A session. The talk will consist of the following issues:
? Teaching and learning
? Future careers
? How to apply
? Exam and interview preparation
To book a place---> e-mail: bmir.thammasat@gmail.com or Tel: 02-613-2304