รับตรง และ โควตา ราชภัฏพระนคร 2556


ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา  ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

        1. ด้วยวิธีการคัดเลือก (แสดงผลด้วย pdf )          
                                            จาก    * ประเภทความสามารถทางวิชาการ 
                                                      * ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
                                                      * ประเภทความสามารถพิเศษ 
             2. ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา (แสดงผลด้วย pdf )                                           

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ   ปีการศึกษา 2556