โครงการตรีควบโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่


UploadImage

โครงการตรี - โท ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2556

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 14 ธันวาคม 2555

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2613-2304

หรือที่ www.polsci.tu.ac.th/bmir