ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 6 ม.เกษตรศาสตร์


ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 6 
หรือ Young Economics Camp 6 (YEC 6)
ของม.เกษตร เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!!! ถึง วันที่ 15 ตค. 55
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้ที่