โควตาพื้นที่ วิทยาเขตระยอง พระนครเหนือ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา 2556 (มจพ.วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง) รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. และ ปวส.
โดยมหาวิทยาลัยปรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวม 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 1 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง
รับสมัคร 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
รายละเอียด  http://www.admission.kmutnb.ac.th/PrakatRapsamakQuata-Area-Rayong2556-bac4y-2y.pdf