ค่ายสานฝัน คนอยากบิน 2012 คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


Aero Camp 2012 ค่ายสานฝัน...คนการบิน 

โดย ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2555
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายนนี้

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
รอบแรก วันที่ 5 ตุลาคม 2555
รอบสอง วันที่ 15 ตุลาคม 2555
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.facebook.com/AeroCampKU