ค่ายก้าวแรกสู่รังนก ครั้งที่6 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชล ม.ธรรมศาสตร์


เป็น ค่ายสำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจคณะด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เตรียมความ
พร้อมเรื่องการเรียน ทดลองทำงานในด้านสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุและโทรทัศน์ โฆษณา สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย 
สามารถโหลดใบสมัครได้แล้วในเพจ jcnestcamp รับสมัครถึงวันที่5ตุลาคม เข้าค่ายวัน2-4 พฤศจิกายนค่ะ ^^
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.facebook.com/jcnestcamp