ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 6 ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 6
“หยั่งรากครูในหัวใจ ผลิดอกใบสู่แผ่นดิน”

เชิญชวนน้องๆ ม.4 - ม.6 มาสัมผัสความเป็นครู ได้ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15-19 ตุลาคม 2555

 รายละเอียด  http://www.edu.chula.ac.th/cukrucamp