รับตรง ความสามารถพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 56

UploadImage

โครงการ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีความสามารถทางด้านกีฬา โดยเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาและได้รับรางวัลจากการเเข่งขัน ไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด และมีผลการเเข่งขันอย่างต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง

กำหนดการ
รับสมัคร                                                ตั่งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2555
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ              14 กันยายน 2555
สอบปฏิบัติ                                            22 กันยายน 2555
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          28 กันยายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                        6 ตุลาคม 2555
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                12 ตุลาคม 2555
รายงานตัว                                             20 ตุลาคม 2555


รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
สามารถ Download ได้จากไฟล์เเนบด้านล่างครับ