โรงเรียนดังหนุนเกณฑ์รับม.1 - 4UploadImage


          จากกรณีที่สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมปรับเกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ สังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้คะแนนสอบคัดเลือก 80% ในส่วนนี้ 10% จัดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เอซี)


          นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เปิด เผยว่า เห็นด้วยกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 สังกัด สพฐ.ที่ให้เปิดกว้างรับนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมขึ้นชั้น ม.4 ให้มากที่สุด ส่วนนโยบายที่จะให้นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 สอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มนั้น เป็นเรื่องที่ดี เชื่อว่าที่ผ่านมาโรงเรียนสอนตามหลักสูตรอยู่แล้ว และขณะที่คะแนนภาษาอังกฤษใช้ไม่มาก แต่ก็เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นเท่านั้น ต้องฟังความคิดเห็นให้รอบด้านก่อน ทั้งผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงโรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาด้วย


          นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงเห็นด้วยแน่นอน เพราะในส่วนของโรงเรียนสตรีวิทยารับนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 เกือบ 100% อยู่แล้ว โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำว่านักเรียนจะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งเท่ากับโรงเรียนไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาก ส่วนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และชั้น ม.4 โดยให้สอบวิชาภาอังกฤษเพิ่มนั้นดี แต่รู้สึกเป็นห่วงระดับ ม.1 เพราะโรงเรียนประถมศึกษาแต่ละโรงมีความเข้มเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ต่างกัน ดังนั้น เมื่อให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษด้วย ก็อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ


          นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางการรับนักเรียนดังกล่าว เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะนักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กหัวกะทิ เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป อีกทั้ง จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้นน้อยกว่ามัธยมปลาย จึงไม่น่าจะมีปัญหา

          "ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หากเด็กไม่ได้ภาษาอังกฤษ อาจจะมีปัญหา การที่ สพฐ.ประกาศออกไปว่าจะสอบภาษาอังกฤษในการสอบชั้นม.1 และชั้น ม.4 จะทำให้โรงเรียนตื่นตัวตั้งแต่ประถมศึกษา" นายเชิดศักดิ์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์