เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน

UploadImage

    รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ
"เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน"
(Open House) วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดมุมมองด้านการเรียนการสอน และเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ เกษตร (รับสมัครโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนวหรือครูสายวิทยาศาสตร์ 1 คน และนักเรียน 4 คน) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณลลิดา มะศิริ โทรศัพท์ : 0 3435 1406 ต่อ 132 หรือ
089-485-6032 โทรสาร : 0 3428 1082 หรือ อีเมล agr.kps@ku.ac.th
ภายใน วันที่ 17 สิงหาคม 2555 (รับจำนวนจำกัด)
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=131#