ม.บูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศและในภาคตะวันออก

UploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดปฏิทินรับตรงแล้ว ทั้งรับตรงในภาคตะวันออกและรับตรงทั่วประเทศ ตามลิงค์ด้านล่าง- ปฏิทินรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556

- ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556น้อง ๆ ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 7 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์  038-102222 : งานธุรการ ต่อ 2712 : งานหลักสูตรฯ ต่อ 2711: งานประกันฯ ต่อ 2716 : งานวิจัยฯ ต่อ 2561
webmaster : burinl@buu.ac.th โทร  038-102710