ศธ.เตรียมนำครูสอนภาษาจีน กระจายตามโรงเรียนในสังกัดทุกพื้นที่UploadImage

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนกระจายตามโรงเรียนในสังกัดทุกพื้นที่ ใช้เวลาสอนภาษา 6 สัปดาห์ คาดหวังเด็กไทยจะพูดภาษาจีนได้ดีขึ้น

นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มโครงการอาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยแบ่งเป็นครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาละ 4,000 คน ซึ่งจะปฏิบัติงานระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 และในส่วนของอาสาสมัครชาวจีนนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหมินจู กรุงปักกิ่ง รับผิดชอบผลิตครูสอนภาษาจีน โดยจะกระจายไปสอนตามโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และจะใช้เวลาสอนภาษาประมาณ 6 สัปดาห์ โดยคาดหวังให้นักเรียนพูดจาโต้ตอบ และสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนเรียนภาษาจีนมากขึ้น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวย้ำว่า ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ อาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษจะเดินทางมาถึงไทย โดยสถาบันสอนภาษาบริติช เคานซิล เป็นผู้จัดส่งมาจำนวนกว่า 100 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำเว็บไซต์  http://www.teachinthailand2012.com เพื่อให้ความรู้กับอาสาสมัครที่จะมาสอนภาษา พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าโรงเรียนในสังกัดตั้งอยู่ที่ใดบ้าง โดยจัดทำเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วย