รับตรง สถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น 56สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556

โดยจะมี 6 โคงการคือ

1. โควตาโรงเรียน

2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น

5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท )

6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ


กำหนดการ

สมัคร                                                        29 มิ.ย. - 30 ก.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทิ์สอบสัมภาษณ์              10 ต.ค. 55
สอบสัมภาษณ์                                            27 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                   7 พ.ย. 55
ยืนยันสิทธิ์                                                  7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 55


ค่าสมัคร : 300 บาท