ค่ายเคมี@ลาดกระบัง ครั้งที่ 2 มาแล้วจ้า

ค่ายเคมีครั้งที่ 2  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาแล้วจ้า : )


สำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองว่าเราจะเหมาะกับนักวิทย์ป่าว  
เคมีใช่คำตอบที่น้องๆสนใจหรือไม่

เปิดประตูสู่โลกของการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติได้ที่นี่

ค่ายเคมีลาดกระบังครั้งที่ 2

website : http://chemcamp-kmitl.orgfree.com/
facebook : https://www.facebook.com/ChemCamp2ScienceKmitl