ปฎิทินรับสมัคร ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556

กำหนดการ
สั่งซื้้อระเบียบการ 2 - 6 กรกฏาคม 2555  ( สั่งซื้อผ่านโรงเรียนเท่านั้น)

สมัคร 14-22 สิงหาคม 2555
จ่ายเงินค่าสมัคร 25-29 สิงหาคม 2555
ประกาศผังที่นั่งสอบ 9 พฤษจิกายน 2555
สอบข้อเขียน 17-18 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 28 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์(clearing-house) กลาง มีนาคม 2556
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2556/news/pdf/02_Direct_admission_2556.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.entrance.psu.ac.th