มศว. รับรอบหลังแอดมิชชั่น 2555

    ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. ทาง รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้กล่าวว่า
"การรับตรงปี 55 รอบ 2 หลังแอดมิชชั่นกลางนั้น มีจริง ! แต่ทาง มศว. จะไม่ใช้ระบบเปิดรับสมัครใหม่ แต่จะใช้วิธีประสานงานไปยัง สอท. เพื่อขอรายชื่อนักเรียนที่เลือกสาขาวิชาดังกล่าวผ่านระบบแอดมิชชั่นแต่ไม่ ผ่านการคัดเลือก จากนั้นทางคณะต่าง ๆ ที่รับเพิ่มของ มศว. ก็จะติดต่อไปทางนักเรียนเพื่อสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป"  รศ.ชาญวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "คณะที่จะรับตรงรอบ 2 หลังแอดมิชชั่นกลางของ มศว มี 3 คณะ 5 สาขา โดยจะเริ่มติดต่อไปยังนักเรียนกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.55 เป็นต้นไป เพื่อเรียกมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ค.55 จากนั้นวันที่ 26 พ.ค.55 ก็จะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทันที ดังนั้น นักเรียนที่เลือกสาขาวิชาดังกล่าว และไม่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นกลางให้รอการติดต่อจากทาง มศว ได้เลย
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2649-5000 ต่อ 5716"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น