ธรรมศาสตร์ ยังรับตรงวิทย์คอมฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ ถึง25 พ.ค.นี้

UploadImage

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจําปี 2555      
 
                     
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 25 พฤษภาคม 2555

กําหนดการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม2555  

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 2714-5

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cs.tu.ac.th