ประเพณีรับน้องรถไฟ ม.เชียงใหม่ 23-24 พฤษาคม นี้ !!


ประเพณีรับน้องรถไฟ ม.เชียงใหม่ 23-24 พฤษาคม นี้ !!
เส้นทาง กรุงเทพ หัวลำโพง ปลายทาง ม.เชียงใหม่
แล้วพบกัน ความมัน ความฮา ความอบอุ่น รอน้อง ๆอยู่
www.facebook.com/smocmu55