ปลื้ม O-NET ป.6-ม.3 พุ่งเกือบทุกวิชา เล็งสอบทุกชั้นใช้เป็นผลการเรียน 20%


 
มื่อวันที่ 27 เมษายน นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานผลคะแนนการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 มาให้ตนแล้ว ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของนักเรียนไทยสูงขึ้นกว่าผลคะแนนในปีการศึกษา 2553 เกือบทุกวิชา ดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสอบ 828,119 คน ผลคะแนนวิชาภาษาไทย เฉลี่ย 50.04 คะแนน เพิ่มขึ้น 18.82 คะแนน คณิตศาสตร์ 52.40 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.55 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40.82 คะแนน ลดลง 0.74 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.22 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.15 คะแนน ภาษาอังกฤษ 38.37 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.38 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 58.87 คะแนน เพิ่มขึ้น 4.56 คะแนน ศิลปะ 46.75 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.65 คะแนน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.86 คะแนน
 

รัฐมนตรี ว่าการ ศธ. กล่าวต่อว่าส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสอบ 853,027 คน ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 48.11 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.31 คะแนน คณิตศาสตร์ 32.08 คะแนน เพิ่มขึ้น 7.90 คะแนน วิทยาศาสตร์ 32.19 คะแนน เพิ่มขึ้น 3.02 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.73 คะแนน เพิ่มขึ้น 1.88 คะแนน ภาษาอังกฤษ 30.49 คะแนน เพิ่มขึ้น 14.30 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 50.87 คะแนนลดลง 21.1 คะแนน ศิลปะ 43.50 คะแนน เพิ่มขึ้น 15.02 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.29 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.22 คะแนน

"ผม รู้สึกดีใจที่ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดีขึ้นการสอบโอเน็ตในอนาคตนี้ตนจะมอบนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติ (สทศ.) ไปพิจารณาในการจะให้จัดทดสอบครบทุกช่วงชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพของเด็กและการเรียนการสอนของครูในแต่ละ โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ อยากให้นำคะแนนโอเน็ตไปเป็นส่วนหนึ่งของการออกผลการเรียนในแต่ละวิชาโดยอาจ จะใช้สัดส่วนของคะแนนโอเน็ตประมาณ 20%"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น