คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ รับโครงการพิเศษ

     โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดตามรูปนี้เลย ครับ  
UploadImage

UploadImage

รายละเอียด ตามลิงค์ http://socanth.tu.ac.th/admission/