ค่ายคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์พื้นฐาน สมัครถึง 27 เม.ย.นี้

                            UploadImage
  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน"(ค่ายคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับเยาวชน)"
สมัครด่วน! ถึงวันที่ 27 เมษายนนี้  ใครสนใจก็รีบหน่อยเพราะ รับจำนวนจำกัดนะครับ

***ฟรี! ที่พัก และ อาหาร 3 มื้อ ตลอดระยะเวลาอบรม ***
***ฟรี! เสื้อค่ายฯ Limited Edition***

วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

สอบถามรายละเอียด ได้ที่โทร.037-217329 Fax.037-217317
หรือ http://www.fitm.kmutnb.ac.th/it
รับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.4-ม.6 ครับ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/Xhjmx
หรือ คลิ๊กสมัครออนไลน์ http://goo.gl/ellSg