ม.ขอนแก่น รับตรง วิทยาลัยการปกครอง ระบบพิเศษ ปี 2555

UploadImage 
     อีกครั้งแล้ว....! กับการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรับตรงรอบนี้จัดเป็นระบบพิเศษ เนื่องคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น
สามารถสมัครได้ทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้ที่เคยสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้ว (ไม่เกิน 2 ปี) ทั่วประเทศ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2555 – 8 พฤษภาคม 2555 สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่พลาดจากการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในระบบกลาง (ADMISSION) ประจำปีการศึกษา2555 มานั้น ก็สามารถยื่นคะแนน GAT - PAT กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อสมัครรอบนี้ได้เลย
 
    **สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนที่ประกาศรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก อีกทั้งสามารถสมัครออนไลน์ได้ http://www.cola.kku.ac.th