Thailand International Education Expo

“งานการศึกษานานาชาติของไทย ครั้งที่ 9 หรือ The 9th Thailand International Education Expo (TIEE)” เอ็กซ์ โปการศึกษานานาชาติที่ครบวงจรที่สุดของไทยและยิ่งใหญ่ที่สุด
ของภูมิภาคอา เซียน เตรียมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทั้งไทยและต่างชาติที่สนใจเลือกสรรหลักสูตรนานาชาติ อินเตอร์ ตลอดทั้งอัพเดทความก้าวหน้าของวงการศึกษาไทยและนานาประเทศ
      
       โดยภายในงาน TIEE จะมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของทั้งไทย และจากต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, มาเลเซีย, จีน, อินเดีย, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาและหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับชั้น ทั้งโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน, โรงเรียนอาชีวศึกษา, สถาบันวิชาชีพ, สถาบันอุดมศึกษา 

      
       นอกจากนั้นยังรวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติในเครือข่ายสมาคมโรงเรียนนานา ชาติแห่งประเทศไทย, สถาบันอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการ ของตลาดระดับนานาชาติ เช่น สถาบันการบินพลเรือน โรงเรียนการเดินเรือกรุงเทพ ฯลฯ
      
       งานการศึกษานานาชาติของไทย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 9 ในปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในการค้นหาข้อมูลสถาบัน รายละเอียดหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากตัวแทนสถาบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอนาคตทางการศึกษา รวมถึงเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ซอฟแวร์การศึกษาและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


      
       ภายในงานยังมีกิจกรรม อาทิ เสวนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในหัวข้อ “การศึกษากับแรงงานไทยปรับตัวอย่างไรรับ AEC” และเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการงานและกระแสสาขาอาชีพแห่งอนาคต 2560” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน, การจัดทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดให้ทดสอบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันที่ 31 มีนาคม (รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรก) ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.thaitradefair.com 
      
       ร่วมลุ้นรับรางวัลและทุนการศึกษากับกิจกรรม TIEE Talent Contest, กิจกรรมทดสอบเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษภาคสนาม หรือ TIEE Young Reporter พบเคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษจากครูคริส เดลิเวอรี่ เยี่ยมชมสถาบันการศึกษานานาชาติระหว่างงาน กับกิจกรรม School Tour ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
      
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 8387-9 หรือสายตรงผู้ส่งออก 1169 อีเมล์ tiee@ditp.go.th หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.thaitradefair.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น