สัมมนาฟรี ! เรียนต่อการโรงแรมที่ Les Roches Jin Jiang ประเทศจีน

           UploadImage

"Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College"
                       สถาบันด้านการโรงแรมที่ดีที่สุดของประเทศจีน- 98.5% ของนักศึกษาที่จบจากที่นี่มีงานทำทันที
- นักศึกษาแต่ละคนได้รับการเสนอให้เข้าทำงานจากบริษัทต่างๆ หลายที่
- สามารถโอนย้ายไปเรียนในวิทยาเขตอื่นๆ ที่สวิส สเปน อเมริกา หรือออสเตรเลีย
- ในประเทศจีนมีตำแหน่งงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวกว่า 72 ล้านตำแหน่ง ถือว่ามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก


 
     สำหรับ ผู้สนใจสมัครเรียนที่ Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College สามารถเข้าร่วม สัมมนาฟรีในงาน "Your dream job in the world of hospitality" ณ ห้อง Embassy Room โรงแรมเดอะแมนดารินโอเรียนเต็ล ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม เวลา 13.00-16.00 น.

 
 
สำรองที่นั่งฟรี Tel : 081-920-8882 / 02-655-7515-7
Email : info@ekthana.com  Website : www.ekthana.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น