ม.เอกชนเอาด้วยเปิดเทอมส.ค.เริ่มปี56


UploadImage


นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประกาศเอาแน่ เลื่อนเปิดเทอมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2556 ประเดิมหลักสูตรนานาชาติก่อน ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ให้ทยอยปรับ ชี้มีผลดีมากกว่าเสียและลดการวิ่งรอกสอบตรงได้มากขึ้น


UploadImage

            ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ( ENN) ในประเด็นการเลื่อนปิด –เปิดเทอม ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ.2558 ว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเป็นสมาชิกของสสอท.และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของ รัฐบาลได้ตกลงร่วมกันแล้วว่า จะมีการปรับเปลี่ยนการปิดและเปิดเทอมใหม่ โดยจะเริ่มจากหลักสูตรนานาชาติก่อน ในปีการศึกษา 2556 ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ให้ปรับเปลี่ยนตามความพร้อม เพราะฉะนั้น เปิดเทอมใหม่ เทอมที่ 1 ก็จะเริ่มตั้งแต่ 15 สิงหาคม จนถึงเดือนธันวาคม เทอมที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่มกราคมจนถึง พฤษภาคม  การปรับแบบนี้จะทำให้มีเวลาปิดเทอมประมาณ 3 เดือน ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะมีการปรับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสายอาชีวะศึกษาด้วย แต่เมื่อมาพิจารณาดูแล้ว ถ้าให้ส่วนนั้นยังคงเดิมคือเปิดเทอมช่วงมิถุนายน ก็จะช่วยแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบตรงได้ โดยจะพยายามขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามารับตรงร่วมกันในช่วงนี้ และข้อดีอีกอย่างก็คือ แก้ปัญหาที่เด็กเรียนไม่จบตามหลักสูตรให้มีเวลาเรียนครบตามกำหนด เพราะที่ผ่านมานักเรียนบางส่วนเรียนม.6ได้ระยะหนึ่งแล้วก็หนีไปติวกันหมด แต่นักเรียนที่ยากจนก็จะเสียเปรียบการที่มีเวลาให้เข้ามาเรียนด้วยกัน จบพร้อม ๆ กันจึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กส่วนใหญ่ด้วย

                “การที่มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ก็จะเป็นผลดีคือถือว่าเป็นช่วงของการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่โปรแกรมการเรียน การสอนในสาขานั้น ๆ   จะเตรียมภาษา หรือเตรียมความรู้พื้นฐานก็สามารถทำได้ ข้อดีอีกอย่างคือ ประเทศในอาเซียนในขณะนี้มีเพียงไทยกับฟิลิปปินส์เท่านั้นที่ยังเปิดเทอมแรก ในเดือนมิถุนายนอยู่ ถ้ามีการปรับใหม่ก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลากรก็จะง่ายและลงตัวมากยิ่งขึ้น”นายกสสอท.กล่าว

                ในส่วนของการปรับปฏิทินการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องและ เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุดนั้น นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแล้ว ทั้งสกอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่างเห็นพ้องในหลักการว่า จะขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดรับตรงร่วมกัน หรือเปิดรับตรงในช่วงเวลาที่นักเรียนปิดเทอม เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบและให้เกิดความยุติธรรมแก่เด็กทั่วประเทศมากขึ้น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น