ทุนแบงค์กรุงเทพเรียนต่อใน-นอกประเทศปิดรับ30มี.ค.นี้

UploadImage
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัยคงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย     ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและทำประโยชน์ให้กับ สังคม รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพร่วมงานกับธนาคาร

 ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2555 ดังนี้

1.ทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) – สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวน 5 ทุน

2. ทุนต่างประเทศ - สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน จำนวน 10 ทุน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2555 ดูรายละเอียดได้ที่ Website ธนาคารกรุงเทพ ที่
http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) โทร.    0-2685-7480 หรือ 0-2685-7842   

   E-mail: thantita.sat@bbl.co.th / puntip.ler@bbl.co.th/ nantiya.anu@bbl.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น