ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 2555

                                            UploadImage

       ม.ศรีปทุม  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2555 โดยปีการศึกษานี้เปิดสอน คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลศาสตร์  และInternational Collage
       เปิดรับสมัครทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 16.30 น. ใน 3 ช่องทาง โดยช่อง ทางแรก ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โทร. 0 2561 2222  ต่อ 2121-4 

       ช่องทางที่ 2 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค  4 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โทร 084-7512910 ,ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฏร์ธานี โทร084-7512911 ,ศูนย์จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินี โทร084-7512912  ,ศูนย์จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร084-7512913

       ช่องทางที่ 3 สมัครผ่านทาง Internet ได้ 24 ชม. ทาง www.spu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น