รับตรง คณะวิทยาการสื่อสารโดยวิธีพิเศษ ม.สงขลานครินทร์ 2555


UploadImage

       คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้โครงการฯกำหนดรับสมัครกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มีนาคม 2555 โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสารหรือสมัครด้วยยตนเอง ที่สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร

      ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ตามประกาศที่แนบหรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ งานรับนักศึกษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 349-692 /086-498-1495
ใบสมัคร http://www.comm-sci1.pn.psu.ac.th/stdregist/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น