100 ทุน ป.โท ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์ปิดรับ 29 มี.ค.นี้

UploadImage
โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 100 ทุน โดยขณะนี้ทางสถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึง29 มีนาคม 2555 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถมาเข้าฟังการบรรยายพิเศษ และทดลอง Sit in ในห้องเรียน MBA ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
                 ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) แต่ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา สถาบันฯ ได้เปิดอีก 2 หลักสูตรใหม่เพิ่มเติม คือ
     -      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
     -      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Strategic Human Resource and Organization Management)
                เพื่อสร้างนักบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก, นักบริหารจัดการโลจิสติกส์ และนักHR มืออาชีพแก่ภาคธุรกิจให้พร้อมรับมือกับกระแส AEC ด้วยหลักสูตรที่มีความแตกต่างในด้านของรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน Current Business Issues ที่เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติ พร้อมกับโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากกว่า 2,000 บริษัทชั้นนำที่เป็นองค์กรเครือข่ายของ CP All ไป พร้อมๆกับการเรียน อีกทั้งยังพัฒนาห้องเรียนสู่ระดับสากล ด้วยการเชิญวิทยากรพิเศษ / กูรูผู้มีประสบการณ์ จากบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การแก้ปัญหาจริงในโลก ธุรกิจอีกด้วย
ทุนการศึกษา
                ในปีการศึกษา 2555 นี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” มีโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 100 ทุน โดยขณะนี้ทางสถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 29 มีนาคม 2555 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถมาเข้าฟังการบรรยายพิเศษ และทดลอง Sit in ในห้องเรียน MBA ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
                ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pim.ac.th/mba หรือสอบถาม โทร.            0-2832-0280       /             081-481-7317       / อีเมลล์ mba@pim.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น