โครงการ Science Access กุญแจวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ม.มหิดล

UploadImage

          โครงการ Science Access กุญแจวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11กิจกรรมติวน้องๆม.ปลาย จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลวันที่ 17 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 วันและเวลาเรียน เริ่มเรียนวันที่ 17 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 (เรียนทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์)เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.รับสมัคร วันนี้ – 8 มีนาคม 2555
 

สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
Download ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://sciaccess11.blogspot.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน วันที่ 11 มีนาคม 2555 ได้ที่เว็บไซต์ http://sciaccess11.blogspot.com/
ค่าลงทะเบียนและค่าหนังสือ จำนวนเงิน 900 บาท (ให้น้องๆ โอนเงินหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว โดยจะแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีภายหลัง)


ขั้นตอนการสมัคร
1.) แนบหลักฐานการสมัครซึ่งประกอบด้วย
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (และแนบรูปถ่ายมาอีก 1 ใบ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.) ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ “สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400” วงเล็บมุมซองว่า “Science Access ครั้งที่ 11”
3.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรายละเอียดการโอนเงินวันที่ 11 มีนาคม 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
พี่ฝน 080-667-8502
พี่เกม 086-866-6178
พี่กิ๊ฟ 089-445-8987
E-mail sci.access11@gmail.com
เว็บไซต์ http://sciaccess11.blogspot.com/
Facebook http://www.facebook.com/sciacc11


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น