สทศ.กำหนดสอบ O-NET รอบ 2

UploadImage 
 
        หลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.)ประกาศเลื่อนสอบวัดความรู้ระดับชาติหรือโอเน็ต (O-NET) เนื่องจากปัญหาความเครียดทั้งครูและนักเรียนในการเร่งสอนชดเชยหลังจากเลื่อน เปิดเรียนเพราะปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ทำให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 หลังวันที่ 12 ธ.ค. 2554 เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงผ่อนปรนเพื่อลดความเครียดทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และครูผู้สอน

          ดังนั้น เพื่อให้ทันประกาศ ผลสอบวันที่ 10 เม.ย. 2555 และเพื่อป้องกันไม่ให้การประกาศ ผลแอดมิสชั่นประจำปี 2555 ต้องเลื่อนออกไปอีก สทศ.จึงกำหนดให้สอบ O-NET ดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 ก.พ. 2555

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 28-29 ก.พ. 2555

- ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดสอบวันที่ 18-19 ก.พ. 2555
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น