รับตรง โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร

UploadImage

          คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม– 23 เมษายน 2555
 

จำนวนรับเข้าศึกษา 190 คน แบ่งเป็น
1. ศึกษาภาษาจีน 70 คน
2. ศึกษาภาษาญี่ปุ่น 70 คน
3. ศึกษาภาษาเกาหลี 50 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. O-Net ร้อยละ 30 ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
2. GAT ร้อยละ 70
3. สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก
1 มีนาคม– 23 เมษายน 2555 สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์www.arts.su.ac.th
1 มีนาคม– 24 เมษายน 2555 ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
1 มีนาคม– 24 เมษายน 2555 ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง
11 พฤษภาคม 2555 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
15 พฤษภาคม 2555 สอบสัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2555 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์
โทร.0 – 3425 - 6709 www.arts.su.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น