ออสเตรเลีย มีความต้องการคนทำงานชาวต่างชาติมากขึ้น


      ข่าวดีสำหรับการศึกษานานาชาติของออสเตรเลีย เมื่อการจ้างงานนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียได้สูงขึ้น 12% จากปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2008   ในทางกลับกันนักเรียนที่เป็นชาวออสเตรเลียเองกับมีการจ้างงานที่น้อยลง
   
  ผลการสำรวจของ Graduate Careers Australia (GCA) ที่ สำรวจนายจ้างจากบริษัทมากกว่า 500 แห่งในออสเตรเลีย  โดยมีผลแสดงออกมาว่า เมื่อปีที่ผ่านมาการจ้างงานนักเรียนต่างชาติเติบโตจาก 19% ในปี 2010 ขึ้นไปที่ 30.8%  (เพิ่มขึ้นมากกว่า 60%) – ใกล้เคียงกับปี 2008 ที่เพิ่มขึ้นไปถึง 35.3%
      Dr Noel Edge, GCA Executive Director กล่าวว่า “เป็นการแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการจ้างงานสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติมีมาก ขึ้น และพวกเราหวังว่าจะเห็นการเติบโตต่อเนื่องต่อไปในอนาคต”
      การเพิ่มขึ้นตลอดสองปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเงิน – ที่ตัวเลขได้ตกลงประมาณ 20% จากปี 2009 และคงที่ในปี 2010  และการจ้างงานนักเรียนชาวออสเตรเลียก็กลับตกลง 3.4% ในปี 2011 และคาดว่าก็จะยังคงที่ในปีถัดมา
      เมื่อเกิดความต้องการพนักงานชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถ โดยสองในห้าของนายจ้างได้บอกว่าเป็นการยากในการหาผู้สมัครที่มีความสามารถ ซึ่งความยากนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 4% เมื่อปีที่แล้ว
    The Graduate Outlook Survey (GOS) ได้ ทำผลสำรวจประจำปีเกี่ยวกับอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาใน ออสเตรเลีย และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการวิธีการรับเข้าทำงานจากนายจ้าง รวมไปถึงแนวโน้มของมุมมองนายจ้างต่อบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่จากประเทศ ออสเตรเลีย
      พบว่านักเรียนชาวต่างชาติเป็นที่ต้องการในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มจาก 32% ไปที่ 47% ในปีนี้  ส่วนสาขาบัญชีและการเงิน, โรงงานอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, เหมืองและวิศวกรรม ก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
       รายงานยังแสดงว่า เกือบครึ่งหนึ่งของนายจ้างที่จ้างบัณฑิตจบใหม่ชาวต่างชาติ มักจะเป็นนายจ้างที่มีบริษัทขนาดใหญ่ (จำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน) และนายจ้างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะจ้างบัณฑิตจบใหม่ที่เป็นต่างชาติมากกว่า บริษัทขนาดเล็กถึงสองเท่า อย่างไรก็ตาม พวกนายจ้างมีแนวโน้มที่จะจ้างผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า ปริญญาโท ในทางตรงกันข้าม บริษัทขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 500 คน) มักจะจ้างบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่ และจบการศึกษาในระดับปริญญาโทมากกว่า
      Belinda Robinson, chief executive of Universities Australia  ได้ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “การเพิ่มขึ้นของความต้องการนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่าออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงสำหรับนักเรียน ชาวต่างชาติ”
      นอกจากนี้ นี่ยังเป็นเหมือนข้อความที่สามารถส่งไปยังนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้มา ออสเตรเลียเพราะการยับยั้งการขอวีซ่าในปี 2009  ว่าตอนนี้ออสเตรเลียกลับมาพร้อมต้อนรับพวกเขาอีกครั้ง ด้วยการปรับปรุงกระบวนการใหม่มากมาย รวมทั้งการยืดระยะเวลาในการทำงานหลังเรียนจบไปเป็นสองปี สำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคน และสี่ปีสำหรับนักเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา แอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น