รับตรง คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล รอบ2

UploadImage

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555  (รับตรง รอบ 2)

 
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) แ
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2555

ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) รับสมัครตลอดปี


รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของคณะ
http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html
หรือ Facebook http://www.facebook.com/ict.mahidol.university
ติดต่อ 0-2441-0909ต่อ 111หรือ 112งานประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น