CS Camp ครั้งที่ 4


UploadImage

..CS Camp คืออะไร..?

     CS Camp คือค่ายปฏิบัติการวิทยาการ คอมพิวเตอร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ กำลังมองหาแนวทางการเลือกคณะเพื่อที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ลองมาสัมผัสกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้แนวทางเพื่อที่จะนำไปฝึกฝนตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคต อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายจาก การเรียน และที่สำคัญนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจในด้านเดียวกันอีกด้วย

..CS Camp สอนอะไร..?
     CS Camp สอนภาษา Java ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

..คุณสมบัติผู้สมัครค่าย..

  • เป็นนักเรียนที่กำลังจะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 ในปีการศึกษา 2555
  • มีความสนใจในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความกล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะมีเพื่อนใหม่และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนใหม่ของทุกคน
..สมัครอย่างไร..
  • สมัครผ่านทางแบบฟอร์มของเว็บไซต์เท่านั้น ใบสมัคร
  • ระบบจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555
  • หลังจากปิดรับสมัคร ใบสมัครทั้งหมดจะถูกตรวจเพื่อคัดเลือกน้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 100 คนที่จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
  • น้องที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะต้องชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน  บาท
  • กิจกรรมค่ายจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2555
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่
พี่บูม081-3095055
พี่กาย 087-7456237
http://www.cs-camp.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น